02.02.2024 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/ Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Bildirimine İlişkin Kılavuz güncellenmiştir.


Ekte ilgili kılavuz yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/ Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Kuruma Bildirimine İlişkin Kılavuz
02.02.2024
PDF