09.05.2023 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

08.05.2023 tarihli 32184 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, 1/95 Ortaklık Konsey Kararı kapsamında 1223/2009  (AT) Avrupa Parlamentosu ve Konsey  Kozmetik Tüzüğü  ile uyumlu hale getirilmiştir.

 

 Kozmetik Ürünler Yönetmeliği ile;

 

1. Kozmetik ürünlerden sorumlu olacak aktörler tanımlanmıştır. AB kozmetik Tüzüğünde de olan Sorumlu Kişi, ithalatçı, imalatçı ve dağıtıcı yönetmeliğimize eklenmiştir.

2. Kozmetik ürünler içerisinde yer alabilecek Kanserojen/Mutajen ve Üreme Toksik bileşenler ile ilgili şartlar belirlenmiştir.

3. Kozmetik ürünlerin piyasaya çıkışından önce yapılması zorunlu olan Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporunu hazırlayacak kişilerin eğitim durumları

AB Kozmetik Tüzüğü ile uyumlu olacak şekilde değiştirilmiştir.

 

4. Kozmetik ürün serbest satış sertifikası yönetmeliğe eklenerek yerel kozmetik üreticilerine ihracata yönelik destek sağlanmıştır.

5. 1223/2009 (AT) Kozmetik Tüzüğü ile uyumlu olan Kozmetik Ürünler Yönetmeliği ile tüm ekler AB ile uyumlu olmuştur. AB Komisyonu tarafından yapılan tüm güncellemeler yönetmeliğe yansıtılacaktır.

6. Kozmetik ürünler Yönetmeliği’ne kozmetik ürünlerin bildirimlerinin yapıldığı ulusal veri sistemi (ÜTS) tanımlanmıştır.

 

 

 Yukarıda bahsedilen maddeler kapsamında piyasada kayıtsız ürün bulunmasının önüne geçilecek, malların serbest dolaşımına katkı sağlanacak, AB pazarında serbest dolaşan ürünlerin Gümrük Birliğine uygun olarak ulusal pazarımızda yer almasının önü açılacak,  AB den gelen ürünlere ait uygun Ürün Güvenlilik Değerlendirme Raporlarının ülkemizde tekrarlanmasına gerek kalmadan kabul edilebilirliği sağlanacak, ihracat yapacak firmaların da AB pazarına girmeleri kolaylaşacaktır.”