21.11.2023 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği güncelleme çalışmaları devam etmekte olup;


20.07.2023 tarihli 2023/1490 sayılı komisyon regülasyonu ile uyumlu olarak hazırlanmış ekte yer alan bileşikler Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek II Yasaklı Bileşikler Listesine eklenecektir.


Ulusal Mevzuatımızda güncelleme çalışmaları ivedilikle tamamlanacak olup gerekli tedbirlerinizin bu kapsamda alınması gerekmektedir

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek II için yapılacak değişiklik
22.11.2023