22.03.2024 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

21.03.2024 tarihli ve 17908 sayılı Makam oluru ile,


- “Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasına Sorumlu Teknik Elemana Ürün Güvenlilik  Değerlendiricisine Ve Eğitimine İlişkin Kılavuz" yürürlükten kaldırılarak yerine "Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasına Ve Sorumlu Teknik Elemana İlişkin Kılavuz",


- Kozmetik ürün güvenlilik değerlendirme raporunu hazırlayacak ürün güvenlilik  değerlendiricisinin alması gereken eğitim ve belgeye ilişkin olarak sorumlu kişi, sorumlu teknik eleman ve ürün güvenlilik değerlendiricilerine yol göstermek amacıyla "Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendiricisine, Eğitimine ve Belgelendirilmesine İlişkin Kılavuz"


yayımlanmıştır.


Kozmetik sektörüne önemle duyurulur.


 

Adı
Tarih
Doküman
KOZMETİK ÜRÜN BİLGİ DOSYASINA VE SORUMLU TEKNİK ELEMANA İLİŞKİN KILAVUZ
22.03.2024
PDF
KOZMETİK ÜRÜN GÜVENLİLİK DEĞERLENDİRİCİSİNE, EĞİTİMİNE VE BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ
22.03.2024
PDF