06.01.2021 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

1223/2009 sayılı AB Kozmetik Tüzüğünün uyumlaştırılması amacıyla hazırlanmış olan Yönetmelik Taslağı Kurumumuz web sitesinde Mevzuat sekmesi altında Taslaklar başlığında yayımlanmıştır. Buradan ulaşabilirsiniz.