Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz” yayınlanmış olup, ekte yer almaktadır. İlgililere duyurulur.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF