12.10.2020 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) toplamında kozmetik ürünler piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 197

Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı: 37

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 158

Güvensiz ürün sayısı: 2

Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 414.432 TL 

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 40.000 TL

Toplam para cezası: 454.432 TL


Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve incelemeler neticesinde sahte olduğu belirlenen 899 adet ürün 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz ürün kapsamına alınmıştır. Bu ürünlerden; Mahkemeler/Savcılıklar tarafından Kuruma ulaşan karar neticesinde ve üreticisi belli olan ürünler hakkında "Sağlık Bakanlığına bildirimde bulunmaksızın kozmetik ürün (parfüm) üretmekten ibaret eyleminin 5324 sayılı Kozmetik Kanununun 4/1.a maddesine temas ettiği, bu eylemin 20.000 TL idari para cezasını gerektirdiği" gerekçesine istinaden idari para cezası (870 adet ürün için 20.000 TL ve 29 adet ürün için 20.000 TL olmak üzere toplam 40.000 TL) ve imha işlemi uygulanmıştır.Adı
Tarih
Doküman
Güvensiz Ürün Listesi.pdf
12.10.2020
PDF