10.05.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı birinci üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz/risk taşıyan ürünler) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.
2023 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı, güvensiz/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde denetlenen ürün sayısının (115) %87’si uygunsuz bulunarak (100) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır.
Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 115
Uygun ürün sayısı: 15
Toplam uygunsuz ürün sayısı: 100 Güvensiz (Risk taşıyan) ürün sayısı: 4 Diğer uygunsuz ürün sayısı: 96
Uygunsuzluk gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 324.050 TL
Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 90.000 TL
Toplam para cezası: 414.050 TL
Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen ve Kurumumuzca tespit edilen 73.527 adet sahte/taklit parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz/risk taşıyan ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha kararı alınmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
güvensiz ürün listesi (1).pdf
10.05.2023
PDF