09.08.2023 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı


Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı ikinci üç aylık dönemlerinde (Nisan-Mayıs-Haziran) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2023 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı, güvensiz/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde denetlenen ürün sayısının (254) %97’si uygunsuz bulunarak (247) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 254

Uygun ürün sayısı: 7

Uygunsuz ürün sayısı: 247

Uygunsuzluk gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 229.957 TL

Mevzuat çerçevesinde verilen diğer para cezası: 20.000 TL

Toplam para cezası: 249.957 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen ve Kurumumuzca tespit edilen 4172 adet sahte/taklit parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz/risk taşıyan ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha kararı alınmıştır.