13.11.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) kozmetik ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı ve risk taşıyan ürünler) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2023 yılı kozmetik denetimleri, risk analizi yapılarak özellikle piyasadaki uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı, risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde denetlenen ürün sayısının (61) %92’si uygunsuz bulunarak (56) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır.

Denetlenen kozmetik ürün sayısı: 61

Uygun ürün sayısı: 5

Toplam uygunsuz ürün sayısı: 56

Risk taşıyan ürün sayısı: 1

Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 55

Uygunsuzluk gerekçesi ile uygulanan toplam para cezası: 214.050 TL

Mahkemeler/Savcılıklar, Emniyet/kolluk kuvvetleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilen ve Kurumumuzca tespit edilen 35.763 adet sahte/kaçak parfüm ve krem 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca güvensiz/risk taşıyan ürün kapsamına alınmış olup üreticisi belli olmayan bu ürünler için yalnızca imha kararı alınmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
Kozmetik Risk taşıyan ürün listesi
13.11.2023
PDF