Tıbbi Beslenme Ürünleri Birimi

31 Aralık 2015 Perşembe günü 29579 Sayı (4. Mükerrer) ile Resmi Gazetede “SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/20)” yayımlanmıştır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF