Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi

31 Aralık 2015 Perşembe günü 29579 Sayı (4. Mükerrer) ile Resmi Gazetede “SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/4)” yayımlanmıştır.

Tebliğ ve eki için pdf dosyasını açınız.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF