05.11.2021 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

12.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan “TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi” ve 04.11.2021 tarihinden itibaren geçerli olan “Yurt Dışı İlaç Listesi”nde yer alan COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların kullanım şartları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel COVID-19 (SARS-Cov-2 Enfeksiyonu) Hasta Yönetimi ve Tedavisi rehberlerinde belirtilen koşullara uygun olarak güncellenmiştir.

 İlgili listelerdeki ilaçların endikasyonu veya kullanım şartlarını sağlayan hastalar için Kurumumuzdan Ek onay gerekmeksizin ilgili ilaçlar temin edilebilmektedirler.

 Yurt dışından temin edilen ilaçların acil durumlarda kullanımı için hastaneler tarafından toplu teminine ilişkin yapılan başvurular Kurumumuz tarafından değerlendirilmeye devam etmektedir.

TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek EndikasyonDışı İlaç Listesi için tıklayınız.

 

Yurt Dışı İlaç Listesi için tıklayınız.