11.02.2022 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Kurumumuza “seri serbest bırakma” başvurusu ile gelen numunelerin kabul edilmesi ve dosya incelenmesinin ardından DSÖ kılavuzları, farmakopeler ve EU OCABR kılavuzlarında yer alan analiz metotlarını baz alarak kalite kontrol testlerinin yapılması ve seri serbest bırakma sertifikalarının düzenlenmesi amacıyla oluşturulan “Seri Serbest Bırakma Kılavuzu” 11.02.2022 tarihinde yürürlüğe konmuş olup; ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılan aşılar ve immun serumlar için Kılavuz hükümleri geçerlidir.
 
Sürece ilişkin iletişim seriserbestbirakma@titck.gov.tr e-posta adresi üzerinden sağlanacaktır. Yürürlüğe giren Kılavuz ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
TİTCK Seri Serbest Bırakma Kılavuzu.pdf
11.02.2022
PDF
Ek-1 SSB SÜRECİ İŞ AKIŞI.doc
11.02.2022
DOC
Ek-2 SSB BAŞVURU FORMU.doc
11.02.2022
DOC
Ek-3 SSB SERTİFİKASI FORMU.doc
11.02.2022
DOC
Ek-4 SSB UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU.doc
11.02.2022
DOC