26.01.2024 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı

“Sözleşmeli Farmakovijilans Hizmet Kuruluşları İle Ruhsat Sahiplerince Yürütülen Farmakovijilans Çalışmalarının Usul Ve Esasları Hakkında Kılavuz”  güncellenmiş olup 24.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
SFHK ile Ruhsat Sahiplerince Yürütülen FV Çalışmalarının Usul ve Esasları Hk. Kılavuz 24.01.2024.pdf
26.01.2024
PDF