30.05.2022 - Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında (AB) 2021/2226 sayılı Tüzüğe paralel olarak “Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı” hazırlanmıştır.

Ek’te; Tebliğ Taslağı, (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve Tebliğ Taslağının karşılaştırma tablosu, (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve görüşlerin iletilmesinde kullanılacak form yer almaktadır.

İlgili Tebliğ taslağı hakkında görüşlerinizi “Mevzuat Hazırlama Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe” uygun olarak 20/06/2022 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza yazı ile ve ayrıca md.reg@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Duyuru ekleri:

·     Tıbbi Cihazların Elektronik Kullanım Talimatlarına İlişkin Tebliğ Taslağı

·     (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük ve Tebliğ Taslağının Karşılaştırma Tablosu

·     (AB) 2021/2226 sayılı Tüzük

·     Görüş Formu

Adı
Tarih
Doküman
ek-1 Tebliğ Taslağı.v1.docx
30.05.2022
ek-2 Tebliğ ToC.v5.docx
30.05.2022
ek-3 CELEX_32021R2226_EN_TXT.pdf
30.05.2022
PDF
ek-4 Görüş formu.docx
30.05.2022