12.02.2024 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Polygonum aviculare L.  bitkisi tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.