01.06.2023 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Cynara cardunculus L. bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografının  “Bitkinin Adı”, “Güvenlilikle İlgili Uyarılar”, “İlaç Etkileşimleri Ve Diğer Etkileşimler” bölümleri güncel veriler doğrultusunda yeniden düzenlenerek  tıbbi bitki listesinde yayımlanmıştır.