10.01.2024 - Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere piyasaya arz edilen tıbbi cihazların satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 15.05.2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği yayımlanmış olup bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 11.02.2021 tarihli ve 3730 sayılı  Kurumumuz Başkanlık Makamı Olur’ u ile yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz doğrultusunda yürütülmektedir “


“Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz” yürürlükten kaldırılarak 9/1/2024 tarihli ve 16810 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makam Oluru ile “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Revizyon no:2)” yürürlüğe girmiştir.


İlgililerine önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz (Revizyon no:2)
10.01.2024
PDF