28.01.2020 - Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başkanlığı

Söz konusu Yönetmelik taslağına ilişkin görüşlerinizin, 17/02/2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan forma uygun olmak suretiyle 03.02.2020 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam Ve Tanıtım Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
28.01.2020
DOC
GÖRÜŞ FORMU
28.01.2020