30.04.2020 - Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayılma hızı ve ölçeği temelinde pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (2019-nCoV) ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla, maskeler, eldivenler, önlükler ve diğer tıbbi malzemelerin kullanılabilirliğini en üst düzeye çıkarmak amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Avrupa Standardizasyon Örgütleri olan CEN ve CENELEC ve ISO ve IEC ile işbirliği içerisinde,  tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu donanımlara ilişkin bir dizi Avrupa standardını ve ISO/IEC standardını salgınla mücadele çabalarını desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale getirmiştir. Konuya ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki link aracılıyla erişim imkanı mevcuttur:

https://www.tse.org.tr/Icerik/HaberDetay?HaberID=15861

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.