25.03.2024 - Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Daire Başkanlığı

“Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz (Versiyon No:2)” yürürlükten kaldırılmış ve yerine “Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol Ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz (Versiyon No:3)” yayımlanmıştır.

Söz konusu değişiklik doğrultusunda;

1-        Metrolojik izlenebilirlik maddesine üretici kriterleri hususu eklenmiştir.

2-        Madde atıflarında düzenleme yapılmıştır.

3-        Standartların güncel versiyonlarına yer verilmiştir.

 

Söz konusu Kılavuz hakkında ayrıntılı bilgiye Kurumumuz web sayfasında “Faaliyet Alanları” sekmesi altında yer alan “Tıbbi Cihaz” alanı seçildiğinde açılan sayfadan “Klinik Mühendislik” modülüne basılarak ulaşılabilir. İlgililerine önemle duyurulur.

(Bilgi içinkmb@titck.gov.tr  )

 

 

 

 

 

Adı
Tarih
Doküman
Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yürütülecek Test, Kontrol Ve Kalibrasyon Faaliyetlerine İlişkin Kılavuz (Versiyon No:3)
25.03.2024
PDF