11.04.2022 - Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı


Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2022 yılı Ocak-Şubat-Mart
dönemlerinde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı 
sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri 
sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para 
cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. 
2022 yılı biyosidal ürün denetimleri, Covid-19 salgın döneminde risk analizi yapılarak özellikle 
ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde elde edilen 
verilerle (16 ruhsatsız ürün tespiti) amaçlanan sonuca ulaşılmıştır. 
Denetlenen tip-1 ve tip-19 biyosidal ürün sayısı: 27
Ruhsatsız ürün sayısı: 16
Teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 4
Toplam teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı: 20 (Ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı ürün 
sayısı) 
Teknik düzenlemeye aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam idari para cezası: 537.920 TL