13.11.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

 

Başkan Yardımcılığımız Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı tarafından 2023 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemlerinde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda uygunsuz ürünler (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır.

2023 yılı biyosidal ürün denetimleri, risk analizi yapılarak uygunsuz (teknik düzenlemeye aykırı/risk taşıyan) ürünlerin tespitine yönelik planlanmıştır. Yapılan etkin denetimler neticesinde 7 teknik düzenlemeye aykırı ürün ve analiz sonuçları neticesinde 6 risk taşıyan ürün tespit edilmiştir. 6 risk taşıyan ürüne ait bilgiler Kurumumuz internet sitesinden duyurulmuştur. Ayrıca risk taşıyan ürünlere ait bilgiler https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/denetim/tip-1-ve-tip-19-biyosidal-guvensiz-urunler URL adresinde yer alan risk taşıyan ürünler listesine eklenmiştir.

Denetlenen Tip-1 ve Tip-19 Biyosidal Ürün Sayısı: 22

Toplam Uygunsuz (Risk Taşıyan ve Teknik Düzenlemeye Aykırı) Ürün Sayısı: 13

Risk Taşıyan Ürün Sayısı: 6

Teknik Düzenlemeye Aykırı Ürün Sayısı: 7

Uygunsuzluk (Risk taşıma ve Teknik Düzenlemeye Aykırı) Gerekçesi ile Uygulanan Toplam İdari Para Cezası: 583.898 TL