19.01.2024 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz resmi internet sitesinde kamuya açık yayımlanmakta olan Referans Bazlı İlaç Fiyat listesi güncellenecektir. İlgili listede ürünlerinin yayımlanmasını isteyen firmalar, taleplerini, tüm ürünlerini kapsayacak şekilde “Referans Fiyat Listesinde Yayımlanma Başvurusu” başvuru doküman tipini seçerek yapabilirler. Ürüne özel başvuru alınmayacaktır. Başvuru ekinde, KVKK kapsamında ilgili verilerin kamuyla paylaşılması hususunda izin verildiğine dair firma yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe sunulması gerekmektedir. Başvurular 22.01.2024 – 26.01.2024 tarihleri arasında alınacak olup bu tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.