10.03.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Koçak Farma İlaç ve Kimya San. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Merpurin Tablet adlı ürünün 41192103 (SKT:10/2023) parti numaralısı ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli değerlendirme süreci sonuçlanıncaya kadar söz konusu partiye İlaç Takip Sistemi’nde satış blokajı uygulanmış olduğu, mevcut bulunduğu sağlık kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulmasının önem arz ettiği 29.04.2022 tarihinde duyurulmuştu. Adı geçen ürünün 41192103 (SKT:10/2023) partisi yapılan inceleme ve analizler sonucu spesifikasyon limitleri yönünden uygun bulunmuş olup; ilgili partiye uygulanan satış blokajı kaldırılmıştır. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.