15.03.2024 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

Centurion İlaç San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Hexarin IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti adlı ürünün 23114001 (SKT:09.2026) parti numaralısı ile ilgili olarak TÜFAM’ a iletilen bildirimler nedeniyle gerekli inceleme süreci başlatılmış olup incelemeler sonuçlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak ilgili partiye satış blokajı uygulanmıştır. Bu nedenle mevcut bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlarında ilgili partinin kullanımının durdurulması önem arz etmektedir. İlgili sağlık mesleği mensuplarına önemle duyurulur.