Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi

120 mg psödoefedrin ile tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ürünlerin Normal Reçete İle Verilmesi Gereken Kontrole Tabi İlaçlar kapsamında değerlendirilmesine ilişkin Kurumumuz Talimatnamesi ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Talimatname Psödoefedrin
-
PDF