İlaç Denetim Daire Başkanlığı            31.12.2009 tarihinden itibaren Bakanlığımızca/Kurumumuzca gerçekleştirilen yurtdışı üretim tesislerinin GMP denetimlerinin ve/veya denetim sonucunda düzenlenen GMP sertifikalarının üç yıllık geçerlilik süresi dolanların geçerlilik süreleri 30.06.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

            Ayrıca 06.03.2013 tarihinde yayımlanan “Yurt Dışı Üretim Tesislerinin GMP Denetimi İçin Yapılacak Müracaata Dair Kılavuz” güncellenmiştir. Bundan böyle Kurumumuza yapılacak olan GMP denetim başvurularının (GMP yerinde denetim/dosya üzerinden denetim/ risk bazlı denetim) söz konusu kılavuza göre yapılması gerekmektedir.

            Bu kapsamda, 31.12.2009 tarihinden sonra denetlenmiş ve denetim tarihinden itibaren üç yıl geçen tesislerin yeniden denetimleri için bugüne kadar Kurumumuza yapılmış olan yenileme başvurularının herhangi bir cevabi yazı beklemeksizin güncel kılavuz doğrultusunda 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden yapılması, 01.01.2016 tarihinden önce yapılacak yenileme başvurularının ise kabul edilmeyeceği,

            İlgili tüm ilaç firmalarına duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
GMP Başvuru Kılavuzu
-
PDF