Bu kapsamda, ilaç erişiminde yaşanan sıkıntılara ilişkin, vatandaş, hekim ve ilgili kurumların piyasada bulamadıkları ilaçlarla ilgili şikâyetleri değerlendirilerek, ilaca erişimi sağlayacak çözüm bulunmakta ve tedbirler alınmaktadır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK/663)/ Madde 27/ 2. Fıkra/ d-Bendi (“Hayati öneme haiz ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.”) uyarınca çalışmalar sürdürülmektedir.

ilac.tuketici@titck.gov.tr mail adresimize ilaca erişimde yaşanan sıkıntılarla ilgili SABİM-BİMER- BİLGİ EDİNME- TİTCK WEB PORTALI yoluyla gelen şikayetler değerlendirilmektedir. (Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Madde 20’ye uygun olarak)

recetebasvuru@titck.gov.tr mail adresimize endikasyon dışı ilaç kullanım başvurusu bulunulan hastalarımızın sonuç takibi için yaptığı başvurular cevaplandırılmaktadır.