SIKÇA SORULAN SORULAR

 

1- Kozmetik ürünler diğer ürünlerden nasıl ayrılır?

Kozmetik ürünler insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış ürünlerdir.

Kullanım amaçları ise bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek veya vücut kokularını düzeltmek veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olmalıdır.

Sağlığa yönelik fayda unsuru içeren, hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da teşhis edilmesinde kullanılan ürünler ile kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden ürünler kozmetik olarak değerlendirilmezler.

2- Kozmetik ürünler Sağlık Bakanlığı’ndan izinli midir?

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince 30.03.2005 tarihinden itibaren Bakanlığımızca kozmetik ürünler için herhangi bir izin ve onay belgesi düzenlenmemektedir.

Kozmetik ürünlerin ambalajında “Sağlık Bakanlığı onaylıdır/izni vardır” gibi ibarelere itibar edilmemesi gerekmektedir.

3- Kozmetik ürün alırken ambalajda nelere dikkat etmeliyim?

Tüketiciler tarafından kozmetik ürün alırken aşağıda yer alan bilgilerin ambalaj üzerinde yer alıp almadığı kontrol edilmelidir;

Üretici adı ve adresi,

Ürünün üretimine dair tanımlayıcı bilgilerden biri (seri/lot no vb)

İçerik (Ingredients) listesi,

Kozmetik ürünün son kullanım ve dayanıklılığına dair bilgi,

Mevcut olması durumunda ürünün kullanımında alınması gereken özel tedbirler ve/veya uyarılar,

Ürünün fonksiyonu (ürünün sunumu itibari ile belli değil ise),

Ürünün içerik miktarı,

İthal edilen ürünler için menşei ülke

4- Kozmetik ürün üzerinde, içindeki maddelerin yer alması zorunlu mudur?

Ürün bileşimine giren içerik maddelerinin kozmetik ürün ambalajında Türkçe veya yabancı dildeki "ÜRÜN BİLEŞENLERİ" veya aynı anlama gelen ifade sonrası listelenmesi zorunluluktur.

 

5- Kozmetik ürünün bozulduğu nasıl anlaşılır, kullanımı ve saklanmasında nelere dikkat etmeliyiz?

Kozmetik ürünü oluşturan karışımın kuruma, ikiye ayrılması, rengi, kokusu, görünüşü, akışkanlığında meydana gelen fiziksel değişimler ile üründe meydana gelen küflenme bozulmayı işaret eden unsurlardır.

Kozmetik bir ürünün kullanımı ve saklanması sırasında dikkat edilmesi önerilen hususlar şunlardır;

Kozmetik ürünler doğrudan güneş ışığı, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortam koşullarına maruz bırakılmamalı istisna olmadığı sürece oda sıcaklığında muhafaza edilmeli,

Su içermeyen bazı kozmetik ürünler (toz formunda bulunan pudralar, farlar gibi) aşırı nemli ortamlarda bekletilmemeleri,

Emülsiyon yapısında ve akıcı özellikte olan kozmetik ürünler kullanmadan önce şiddetle çalkalanmaları,

Kozmetik ürün karışımları ambalajda belirtilen üretici talimatları dışında yapılmamalı, ambalajda belirtilen talimatların uygulanması,

Kozmetik ürünler tüketici tarafından seyreltilmemeli (su vb. eklenmemeli) ve birbirine karıştırılmamaları gerekmektedir. 

6- Kozmetik ürünün içindekilere nereden ulaşabilirim?

Kozmetik ürün ambalajlarında ürün içerik bilgisine ulaşılabilir. Bu bilgiler ebat veya şekilden kaynaklanan pratik imkânsızlıklar nedeniyle ürüne ekli broşür, etiket, bant veya kartta bulunabilir. Belirtilen yerlerde yer alamaması durumunda, ürünün satışa sunulduğu teşhir raflarının üzerinde veya hemen yakınında bulundurulacak kılavuzda belirtilmesi gerekir.

7- Diş macunu tüplerinde yer alan yeşil, mavi, kırmızı ve siyah renkli çizgilerin anlamı nedir? Sosyal medyada yer alan bu çizgilere dair "bitkisel, kimyasal içerikli değildir, sağlığa zararsız vs." gerçeği yansıtıyor mu?

Diş macunlarının veya şampuanların/kremlerin ambalajlarında yer alan renkli bantlar ürünün bitkisel veya kimyasal içeriği hakkında bilgi vermez. Ürünlerdeki bu kodlar imalat endüstrisinde bir takım paketleme görevlerini yerine getirmek üzere kullanılan işaretleridir.

8- Kozmetik ürünlerin kullanım süresi var mıdır?

Kozmetik ürünler için kullanım süresi saklanması gereken koşullarda muhafaza edilmesi halinde fonksiyonlarını yerine getirmeye devam ettiği süredir. Ürünün son kullanım süresine ya da açıldıktan sonraki kullanım süresine istisnai durumlar dışında ambalajlardan ulaşılabilmektedir. Tüketicilerin bu işaretlerde yer alan sürelerde kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Aşağıda yer alan işaretler ürünün kullanım sürelerine yönelik bilgilerdir.

Dayanıklılık süresi 30 ayı geçen ürünler için ambalajlarda Şekil 1’de yer alan sembolü takiben ay ve/veya süreleri ürünün açılmasından itibaren güvenli olacağı ve tüketiciye bir zarar vermeksizin kullanılabileceği süreyi belirtir.

 

Şekil 1. Açıldıktan sonraki kullanım süresi

 

Kullanım süresi 30 aydan kısa olan ürünlerde ise Şekil 2’de yer alan sembol ve takiben ay ve/veya sürelerin veya “__ tarihinden önce kullanılmalıdır” ifadesi ürünün tüketiciye bir zarar vermeksizin kullanılabileceği süreyi belirtir gelmelidir.

 

Şekil 2.Minimun dayanma süresi 

9- “Doğal kozmetik” ve “Organik kozmetik” ürün nasıl anlaşılır?

Doğal kozmetik, ürün bileşiminin 95’inin doğal içerikli olduğu ürünlerdir. Ürün üreticilerinin bununla birlikte bu içeriğin doğal olma gerekliliklerini sağladığını kanıtlamaları gerekmektedir.

Organik kozmetik organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilmiş ham maddeler kullanılarak üretilen kozmetik ürünlerdir. Organik iddiasının sertifika ile kanıtlanmış olması ve ürünün ambalajı üzerinde ilgili kuruluşun logosunu taşıması gerekmektedir.

Her iki ürün grubuna ilişkin bilgiler ticari adı dâhil tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olmamalı, yanıltıcı iddialara ilaveten, yanıltıcı görseller veya şekiller; etiket, ambalaj, yazılı, sözlü, görsel vb. tanıtımlarda kullanılamamalıdır.

10- Kozmetik ürün içerikleri neden Türkçe değil?

İçerik bilgisinin uluslararası kozmetik ürün bileşenleri terminolojisinde ye alan adları (INCI) ile veya diğer kabul görmüş adlandırmalar (CTFA, vd.) ile ambalajda belirtilmesi kanuni zorunluluktur.

Bir içerik maddesi öncelikle INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients/ Uluslararası Kozmetik Ürün Bileşenleri Terminolojisi); bu olmadığı takdirde ise, CTFA (Cosmetic, Toiletries and Fragrances Association/Amerika Birleşik Devletleri Kozmetik Üreticileri Birliğinin) derlemiş olduğu kozmetik ürün bileşenleri sözlüğünü veya yaygın olarak kullanılan diğer isimleriyle tanımlanmalıdır.

11- Diş macunlarında kullanılan “florür” yasaklı mıdır?

“Florür” adlı madde “ağız bakımı” ve “diş yüzeyinde oluşan plakları önleme” amacıyla diş macunu vb. ağız bakım ürünlerinde ve ambalajda yer alan belirli uyarılar ve sınırlı limitler kullanılan kimyasal bir maddedir.

12- Kozmetiklerde hangi koruyucuların kullanımı serbesttir? Kozmetik ürünlerde parabenlerin kullanımı yasak mıdır?

Kozmetik ürünlerde kullanılan koruyucular Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek V’inde (Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen Koruyucuların Listesi) belirli limit ve koşullarla kullanımı olan maddelerdir.

Kozmetik Ürünlerde kullanımı yasaklanmış paraben örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Isopropyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isopropylparaben)

İzopropilparaben’in sodyum tuzu veya tuzları

Isobutyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Isobutylparaben)

İzobütilparaben’in sodyum tuzu veya tuzları

Phenyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Phenylparaben)

Benzyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Benzylparaben)

Pentyl 4-hydroxybenzoate (INCI: Pentylparaben)

Kozmetik ürünlerde bazı parabenlerin belirli limit ve koşullarda kullanımına izin verilmektedir.

13- Kozmetik ürünlerin hayvanlarda denenmesi yasak mıdır?

Kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı kalmak üzere, kozmetik ürünler için hayvan testlerinin yapılması yasaktır.

14- Kozmetik ürünlerde yasaklanan maddeler nelerdir?

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Ek II’de bulunan bileşenlerin kozmetik ürünlerde kullanımı yasaktır.