SORUMLU TEKNİK ELEMAN

Kozmetik Mevzuatı gereği firmalar sorumlu teknik eleman ile hizmetin gerektirdiği nitelikte personel istihdam edilmeden işletilemez. 5324 Sayılı Kozmetik Kanunu gereği hizmetin gerektirdiği nitelikte personeli istihdam etmeyen üreticiye on bin Türk Lirası para cezası verilir.

Sorumlu Teknik Elemana ilişkin hüküm aşağıda yer almaktadır:

Kozmetik Yönetmeliği

Sorumlu Teknik Eleman

Madde 13 — Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

(Değişik fıkra: RG-15/7/2015-29417 2.mükerrer) Eczacı veya kozmetik alanında iki yıl fiilen çalışmış olduğunu belgelemek kaydıyla kimyager, biyokimyager, kimya mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog sorumlu teknik eleman olarak görevlendirilebilir. Sorumlu teknik eleman, piyasaya arz edilecek ürünün kozmetik mevzuatı, iyi imalat uygulamaları ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunun kontrolünden sorumludur.

·       ÜTS’de kaydı tamamlanan bir firma Sorumlu Teknik Eleman (STE) eklemek için;

o   Firmanın yetkili kullanıcı grubuna ait bir kullanıcısı, ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Firma menü ismine tıklayarak altında beliren başlıklardan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Listele menüsüne tıklar.

o   Açılan penceredeki Sorumlu Teknik Eleman Ekle butonuna basar.

o   Ekranda beliren penceredeki STE TC Kimlik No alanına, yeni kullanıcı olarak ekleyeceği kullanıcının TC kimlik numarasını girer ve Getir butonuna basar.

o   Ekranda beliren Eczacı Mı sorusunu cevaplar.

o   Sorumlu teknik elemana ait diploma, iş sözleşmesi ve işe giriş bildirgesi dosyalarını Dosya Seç butonları ile seçer.

o   Eğer Eczacı Mı sorusuna Hayır cevabı verirse, Kozmetikte Çalışma Belgesini de ayrıca seçer. Eğer soruya Evet cevabı verirse, sisteme yüklediği tüm dokümanların okunabilir olduğunu beyan eden metni onaylar.

o   Kaydet butonuna basarak kaydı ekler ve daha sonra kendi e-imzası ile işlemi imzalar.

o   Sorumlu Teknik Eleman görevinde eklenen kullanıcı ÜTS başvuru modülüne giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Kayıtlarım menüsüne tıklar.

o   Listede kendi adına oluşturulmuş Sorumlu Teknik Eleman kayıtlarından STE İmzası Bekliyor durumunda olan kaydın başvuru numarasına tıklayarak detayını açar.

o   Sorumlu Teknik Eleman Bilgileri penceresindeki STE Olarak İmzala butonuna basar.

o   Açılan pencerede birden fazla firmada sorumlu teknik eleman olarak çalıştığı beyanını eğer gerçekten çalışıyorsa metni onaylar. Onayladığı takdirde, sorumlu teknik eleman olarak çalıştığı firmalarda ilgili iş sözleşmelerinin gerekliliklerini yerine getirdiğini beyan eden metni onaylar.

o   İmzala butonuna basarak sorumlu teknik eleman olarak eklenme işlemini imzalayarak onaylar ve işlem tamamlanır. Artık ÜTS sistemine STE olarak giriş yapabilir.

 

·       ÜTS’de Sorumlu Teknik Eleman (STE) olan kullanıcının sorumlu teknik elemanlığını feshetmek için;

o   Firmanın yetkili kullanıcılarından biri, ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Firma menü ismine tıklayarak altında beliren başlıklardan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Listele menüsüne tıklar.

o   Açılan penceredeki listeden sorumlu teknik eleman kaydını sona erdirmek istediği kaydın başvuru numarası üzerine tıklayarak Sorumlu Teknik Eleman Bilgileri penceresini açar.

o   Ekranda beliren penceredeki STE Feshi Başlat butonuna basarak Sorumlu Teknik Eleman Feshi penceresini açar.

o   Bu penceredeki iş haddi sona erdiğini gösteren belge/istifa dilekçesi dosyasını Dosya Seç butonu ile seçer ve STE Feshet butonu ile STE fesih işlemini başlatır.

o   STE kaydı feshedilme işlemi başlatılan sorumlu teknik eleman görevindeki kullanıcı, ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Firma menü ismine tıklayarak altında beliren başlıklardan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Listele menüsüne tıklar.

o   Açılan penceredeki listeden sorumlu teknik eleman kaydını sona erdirmek istediği kaydın başvuru numarası üzerine tıklayarak Sorumlu Teknik Eleman Bilgileri penceresini açar.

o   Ekranda beliren penceredeki STE Feshi Tamamla butonuna basarak sorumlu teknik eleman fesih işlemini tamamlar. Eğer fesih işlemi belirlenen günler içinde tamamlanmazsa, sistem tarafından fesih işlemi otomatik tamamlanır.

 

·       ÜTS’de Sorumlu Teknik Eleman olan kullanıcının, ÜTS’deki sorumlu teknik elemanlığını feshetmesi için;

o   STE kaydını feshedecek sorumlu teknik eleman görevindeki kullanıcı, ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Firma menü ismine tıklayarak altında beliren başlıklardan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Listele menüsüne tıklar.

o   Açılan penceredeki listeden kendi sorumlu teknik eleman kaydının başvuru numarası üzerine tıklayarak Sorumlu Teknik Eleman Bilgileri penceresini açar.

o   Ekranda beliren penceredeki STE Feshi Başlat butonuna basarak Sorumlu Teknik Eleman Feshi penceresini açar.

o   Bu penceredeki iş haddi sona erdiğini gösteren belge/istifa dilekçesi dosyasını Dosya Seç butonu ile seçer ve STE Feshet butonu ile STE fesih işlemini başlatır.

o   Firmanın yetkili kullanıcılarından biri, ÜTS sistemine giriş yaptıktan sonra ekranın solunda yer alan Firma menü ismine tıklayarak altında beliren başlıklardan Kozmetik Sorumlu Teknik Eleman Listele menüsüne tıklar.

o   Açılan penceredeki listeden sorumlu teknik eleman kaydını sona erdirmek istediği kaydın başvuru numarası üzerine tıklayarak Sorumlu Teknik Eleman Bilgileri penceresini açar.

o   Ekranda beliren penceredeki STE Feshi Tamamla butonuna basarak sorumlu teknik eleman fesih işlemini tamamlar. Eğer fesih işlemi belirlenen günler içinde tamamlanmazsa, sistem tarafından fesih işlemi otomatik tamamlanır.