Tıbbi cihazlarla ilgili yürütülen projelerin takibi yapılarak üretilen yerli ürünlerin uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir. Tıbbi cihaz alanındaki verilen destekler hakkında üreticilere bilgi verilebilmesi ve destek sonuçlarının takip edilip prototip aşamasından nihai ürün aşamasına ulaşması için bilgilendirme ve izleme sistemi oluşturulmaya başlanmıştır. Ayrıca ulusal ve uluslar arası iyi uygulama örnekleri araştırılarak kurumumuza entegre edilmekte ve Kurumumuzun alanında referans bir Kurum olması yönünde gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Tıbbi cihazlarla alanında 64. Hükümet Programında, 10. Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programında, 10. Kalkınma Planı Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planında ve Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Stratejik (2013-2017) planlarında yer alan eylemler ve performans göstergeleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

PROJE

Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK gibi destek veren kurumlar tarafından açılan tıbbi cihazlar ile ilgili projelere gözlemci olarak katılım sağlanmaktadır. Tıbbi cihazlarla ilgili açılacak projelerde öncelikli alanların belirlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Kurumumuz tarafından yürütülmekte olan ve aşağıda belirtilen TÜBİTAK 1007 KAMAG projeleri takip edilmektedir.

Takip edilen projeler

TÜBİTAK KAMAG (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı - 1007) projeleri :

  • 105G056 numaralı “Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin Geliştirilmesi” başlıklı
  • 106G089 numaralı “Nanocerrahi İçin Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanılması”

663 sayılı Kanun Hükminde Kararname’nin 27-d maddesinde yer alan, Kurumumuz görevlerinden ‘Hayati önemi haiz ilaç, tıbbî cihaz ve ürünlerin piyasada sürekli bulunabilmesi için gerekli tedbirleri almak.’ görevi kapsamında, hayati öneme sahip tıbbi cihazların gerekli hallerde piyasada bulundurulması hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir. (KHK 663) tıklayınız.

STRATEJİ

Takip Edilen Üst Politika Belgeleri

Onuncu Kalkınma Planı 1.16 Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Eylem Palanında tıbbi cihazlar ile ilgili yer alan Kurumumuzun sorumlu kuruluş olduğu eylemler in takibi ve uygulaması yapılmaktadır. (Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı) tıklayınız.

  • Eylem planının, Politika 1: İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektörlerinde Orta ve Uzun Vadeli Stratejilerin ve Yol Haritalarının Hazırlanması kapsamında “Tıbbi Cihaz Sektör Stratejisi Belirlenmesi Kurumumuzun görev kapsamında olup taslak belge hazırlanmıştır. Tıbbi Cihaz Sektör Stratejisi tıklayınız
  • Eylem planının, Politika 3: Kamu destek programlarının ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerine ilişkin sonuçlarının takip edilebilmesi ve değerlendirilebilmesi için bir sistem oluşturulacaktır eylemi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
  • 2013-2017 Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında tıbbi cihazlarla ilgili hedefler ve performans göstergeleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı tıklayınız
  • 2013-2017 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Stratejik Planında tıbbi cihazlarla ilgili hedefler ve performans göstergeleri takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Stratejik Planı tıklayınız

EĞİTİM

Tıbbi cihazlar ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda personelin yetkinliğini ve donanımını artırmak için hizmet içi ve birimlere özel eğitim planlamaları yapılarak, eğitimlerin alınması sağlanmaktadır. 2016 yılı için tıbbi cihazlarla ilgili hazırlanan hizmet içi eğitim planları Sağlık Bakanlığı web sayfasında yayınlanmıştır. Tıklayınız

2015 yılı içerisinde “Proje Yönetim Eğitimi (PMI)” alınmıştır.