1-uyusturucu-ile-mucadele-surasi-sonuc-ve-basin-bildirisi-27122018173609


 

KATILIM BİLGİLERİ

 • Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’nun talimatları doğrultusunda, ülkemizde özellikle gençlerimizi etkileyen uyuşturucu sorununun çözümü amacıyla, 2000’in üzerindeki katılımcı ve Sayın Başbakanımızın konuşmasıyla 28 Kasım tarihinde başlayan 1.Uyuşturucu İle Mücadele Şurası, 29 Kasım 2014 tarihi itibariyle sonuçlanmıştır.
 • Şura’da 15 ayrı konu, üniversitelerimizin değerli öğretim üyelerinin moderatörlüğünde çalıştay yöntemi ile tartışılmıştır.
 • Çalıştaylarda 625 katılımcı görev almış ve çok değerli katkı ve öneriler getirmişlerdir. Katılımcılar arasında aileler, daha önce kullanıp bırakmış olanlar, rehber öğretmenler, muhtarlar yerel yönetimler, medya mensupları, 27 ayrı dernek ve sivil toplum kuruluşundan uzmanlar ile üniversitelerimizin alanlarında uzman akademisyenlerin, katılım ve katkısı sağlanmıştır.
 • Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından 500 katılımcı kendi uzmanlık ve görev alanıyla ilgili görüş bildirmişlerdir.
 • 11 Spor federasyonu temsilcisi de çalıştaya katkı vermiştir.

 

 
ŞURA İZLENİMLERİ

 • Katılımcılar tarafından Şura ve Çalıştayların, yararlı geçtiği konusunda geri bildirimde bulunmuşlar, ayrıca bu heyecan ve işbirliğinin uygulama sürecinde de gösterilmesi konusunda taleplerini iletmişlerdir. 


ÇALIŞTAY SONUÇLARI

Çalıştaylar da katılımcılar tarafından birçok önemli görüş ve öneri dile getirilmiş olup, bu öneriler Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulunda kararlaştırılacak olmakla birlikte, aşağıdaki hususların siz değerli basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyurulması uygun görülmüştür.

 • Sorunun sosyal boyutunu da dikkate alarak kurulan Narkotim ’lerin yerinde bir uygulama olduğu, arka planda psikolog, sosyolog ve diğer meslek mensuplarının katılımı ile desteklenmesi gerektiği,
 • Kurumların ulusal ve uluslararası bilgi ve istihbarat paylaşımının önemli olduğu,
 • Kara, hava, deniz, demir yolları, gümrük kapıları ile genel sınırların güvenliğinin gerekli teknolojilerle desteklenmesi gerektiği,
 • Hedef gruplara yönelik eğitimlerde, eğitim materyallerinin, yöntemlerinin ve uygulama süreçlerinin bütünleşik bir anlayış ile yürütülmesi gerektiği,
 • Tanı, tedavi ve rehabilitasyon algoritmalarının geliştirilmesi ve bunların aileleri de kapsaması gerektiği, ayrıca acil servislerdeki uygulamalara önem ve öncelik verilmesi gerektiği,
 • Rehabilitasyon aşamasının önemi ve uygulamaya geçirilmesi gerektiği, tıbbi ve sosyal rehabilitasyonun birbiri ile işbirliği içerisinde yürütülmesi ve buna ilişkin mevzuat düzenlemelerinin katılımcı bir anlayış ile hazırlanması gerektiği,
 • Rehabilitasyon merkezlerinin, kamu kurumları yanında, yerel yönetimler ve kriterlere uygun özel kuruluşlar tarafından da açılabilmesi gerektiği,
 • Bağımlılık Danışmanlığı mesleğinin oluşturulması, bu amaçla meslek kriterlerinin belirlenmesi ve uluslararası örnekler çerçevesinde uygulamaya geçilmesi gerektiği,
 • Riskli bölgelerde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılmasına öncelik verilmesi gerektiği,
 • İletişim stratejisinde kullanılacak dil, yöntem ve uygulamalara ilişkin bir kılavuz hazırlanması gerektiği, bu kılavuzların hazırlanan eğitimlerde ve toplum ile iletişimde kullanılmasının sağlanması gerektiği, basın mensuplarımız tarafından haberlerde uyuşturucunun isminin kullanılmaması konusunda özen gösterilmesi gerektiği,
 • Bağımlılıkla mücadelede geçiş süreçleri iyi planlanarak, Bağımlılık Psikiyatrisi yan dal uzmanlığı oluşturulması gerektiği,
 • Hedef kitlelere uygun olarak, iş/okul ve ev dışındaki üçüncü yaşam alanına ilişkin yöntem ve uygulamalar geliştirilmesi gerektiği,
 • Sanal mecralarda başta gençler olmak üzere, tüm topluma yönelik olumlu davranış alışkanlıkları kazandıracak aktivasyonların geliştirilmesi gerektiği,
 • Uygulanacak politikaların etkin bir şekilde yönetilmesi için yapılan çalışmaların toplanacağı ortak veri tabanı kurulması gerektiği,
 • Uyuşturucu maddenin tespitini hızlandırmaya yönelik yapılan “jenerik sınıflandırma” çalışmasının yerinde bir uygulama olacağı ve sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlayacağı, uygulamanın başarısı için Laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi gerektiği,
 • Uyuşturucu tedavisi amacıyla sağlık kurumlarına başvuran kişilerin sağlık personeli tarafından ihbar yükümlülüğünün gözden geçirilmesi gerektiği,
 • Danışma ve Destek Hattı kurulmasının yerinde bir uygulama olduğu, ayrıca yüz yüze danışma birimlerinin de planlaması gerektiği,
 • Üniversitelerimizin, Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurması için teşvik edilmesi gerektiği,
 • Uyuşturucu ile mücadele konusuna yönelik değerler setinin oluşturulması gerektiği,
 • Sosyal Sorumluluk Projelerinin teşvik edilmesi, bu sorunla mücadeleye yönelik öğrenci kulüplerinin yaygınlaştırılması, bu faaliyetlerde görev alan öğrencilerin başarılarında kriter olarak ele alınması gerektiği,
 • Uyuşturucudan kazanılan gelirlerin ve mal varlıklarının hukuki süreçle müsadere edilmesi, şüphelilere söz konusu gelir ve mal varlığının kaynağını ispat yükümlülüğü getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması gerektiği,
 • Uyuşturucu ile mücadelede kullanılacak kamu kaynaklarının arttırılması gerektiği, görev alan kişilere ödenen ödül mekanizmasının gözden geçirilmesi gerektiği,
 • Denetimli serbestlik kapsamındaki rehabilitasyon uygulamasının bütünleşik bir anlayışla ilgili kamu kurumları ile birlikte yürütülmesi, alternatif olarak sportif faaliyetlerin de eklenmesi gerektiği,
 • Ar-Ge amacıyla, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı bünyesinde Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Enstitüsü kurulması için hukuki sürecin başlatılması,
 • Uyuşturucu ile Mücadelede tanı koyma ve izleme aşamaları için Laboratuvar süreçlerinin ve teknolojilerinin gözden geçirilerek, referans Laboratuvarların yaygınlaştırılması gerektiği,
 • Uyuşturucu ile mücadele konusunda var olan yasal mevzuatın, bütünleşik bir anlayışla gözden geçirilerek, gerekli düzenlemelerin yapılması ve Ruh Sağlığı Kanunu çalışmalarının hayata geçirilmesi,
 • Uyuşturucu İle Mücadele de metruk binaların yıkılmasının, sorunun çözümünde önemli bir katkı sağlayacağı,
 • Uyuşturucu ile mücadelenin yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile tam bir işbirliği içerisinde yürütülmesi gerektiği, İfade edilmiş ve önerilmiştir. 


ŞURA SONRASI UYGULAMA SÜRECİ

 • Bu Şura’da yapılan öneriler, Uyuşturucu İle Mücadele Kurulu’nda tartışıldıktan sonra, Başbakan Yardımcısı Sayın Bülent Arınç başkanlığında oluşturulan, Uyuşturucu İle Mücadele Yüksek Kurulu’na sunulacak,
 • Yüksek Kurul’da alınan kararlar, Sayın Başbakanımıza arz edilerek uygun görülmesi halinde, Başbakanlık Genelgesi ile 2015-2023 Strateji Belgesi, her yıl güncellenecek 3’er yıllık 2015-2017 Eylem Planı, 2015 yılı Uyuşturucu İle Mücadele Acil Eylem Planı çerçevesinde Resmi Gazete’ de yayımlanması takip edilecek,
 • Uygulama, Devletimiz ve tüm toplum kesimlerinin katkı ve sahiplenmesi ile en yakın şekilde takip edilecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.