dextrometorfan-adli-etken-madde-iceren-oksuruk-suruplari-09-02-13-27122018173937


ANKARA/09.02.2013

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Bugün bazı internet haber sitelerine yansıyan “Dekstrometorfan etken madde içeren şurupların toplatıldığı” iddialı habere istinaden aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

 

Pakistan' da kullanılan "Dextrometorfan" adlı etken madde içeren öksürük şuruplarının ölümlere sebebiyet verdiği haberleri üzerine geçtiğimiz hafta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzca; Türk Eczacılar Birliği, İlaç Endüstri İşverenler Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği, sağlık ve ilgili ilaç firmalarına Hindistan’da üretildiği ve başka maddeyle kontamine olduğu anlaşılan hammaddenin ülkemize ithalatının yapılıp yapılmadığı sorulmuştur. Yapılan inceleme sonucu ülkemizde kullanılan öksürük şuruplarında "Dextrometorfan" adlı etken maddenin Hindistan kaynaklı hammadde olmadığı anlaşılmıştır. Konu tarafımızca önemle takip edilmektedir. Ülkemizde bahse konu sebepten dolayı piyasadan geri çekilen öksürük şurubu bulunmamaktadır.

 

Kamuoyumuzun bilgisine saygıyla sunulur.