onuncu-kalkinma-plani-saglik-endustrilerinde-yapisal-donusum-programi-27122018173610


2014-2018 Onuncu Kalkınma Planı Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında yurtiçi tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme ihtiyacının değer olarak % 20’sinin ve yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak % 60’ının yerli üretimle karşılanması hedeflenmiştir. Bu amaçla yapılacak olan eylemler aşağıda özetlenmiştir.

 

Yatırım, üretim, ihracatın artırılması, teknolojinin geliştirilmesi için fiyatlandırma, geri ödeme, ruhsatlandırma, kamu alımları, kamu destekleri, sağlık teknolojisi politikaları, veri yönetimi gibi hususlar bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla Yönlendirme Komitesi oluşturulacaktır. Bilimsel ve idari olarak bağımsız, araştırma ve geliştirme sonucunda üretime geçebilecek ürünlerin tüm süreçlerini yönetebilecek yeterlilik ve yetkiye sahip olacak Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı oluşturulacaktır.

 İlaç ve tıbbi cihaz araştırmalarının verimli faaliyetlere ulaşabilmesi için tematik kümelenme modeli geliştirilecektir. Gelişmiş tedavi kapsamındaki ileri tıbbi tedavi ürünleri ile biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında Ar-Ge altyapıları geliştirilerek üretimleri teşvik edilecektir. Üretimi Türkiye’de yapılan ilaç ve tıbbi cihazların, ülkemizdeki Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen ürünlerin geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsatlandırma süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilmesi amacıyla gerekli düzenleme ve uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Alım yapan kamu kurumlarının tıbbi cihaz ve ilaçta Türkiye’de üretimi olan ürünleri kullanması özendirilecektir. İhracat amaçlı üretilen ruhsatlandırılmış ürünlerin geri ödeme listelerine alınmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

 

Ülkemizde üretimi olmayan yüksek katma değerli plazma kaynaklı ürünler ve aşıların yurt içinde üretimi, geliştirilecek işbirliği modeli çerçevesinde sağlanacaktır.

 
  Bu eylemlerle orta vadede yerli üretim kapasitesinin artırılması, Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi uzun vadede Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge   ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması sağlanacaktır. Bu programla yüksek katma değerli ürün üretebilen,    küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmını karşılayabilen bir üretim yapısına geçilmesi  amaçlanmaktadır.