02.12.2022
titck-eczane-islemleri-egitimi-ve-temel-eczane-denetimi-egitimi-gerceklestirdi-02122022172051

TİTCK Eczaneler Dairesi Başkanlığınca 29.11.2022 tarihinde 81 İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde eczane işlemlerini aktif şekilde yürüten personele yönelik uzaktan eğitim yöntemi ile “Eczane İşlemleri Eğitimi” verildi.

Eczane işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında Sağlık Müdürlüklerimizde meydana gelen tereddütler ve bu doğrultuda Kurumumuza iletilen talepler neticesinde gerçekleştirilen eğitimde; 81 İl Sağlık Müdürlüklerinden toplam 370 katılımcıya;

-Eczane İşlemleri,

-Serbest Eczanelerde Muvazaa Araştırma ve Değerlendirme Süreçleri,

-Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS),

-İlaç Takip Sistemi (İTS)

-İl Sağlık Müdürlüğü personellerince kullanılan EBS-ESY (Elektronik Başvuru ve Süreç Yönetim Sistemi) konuları anlatıldı. Katılımların bu konularla ilgili soruları cevaplandırıldı.

Eğitim kapsamında; katılımcıların Renkli Reçete Sistemi, İTS, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelere ilişkin soruları ise Kurumumuz Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı ve Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı ilgililerince yanıtlandı.  

 

Eczaneler Dairesi Başkanlığınca 30.11.2022 tarihinde ise; serbest eczane ve özel hastane eczanelerinin denetimlerinin gerçekleştirilmesi konusunda il sağlık müdürlükleri bünyesindeki eczane denetimlerine yetkili eczacı ve hekim unvanlı personele yönelik uzaktan eğitim yöntemi ile “Temel Eczane Denetimi Eğitimi” verildi. 440 katılımcı ile düzenlenen eğitimin başlangıç ve bitişinde ön test ve son test uygulanarak başarılı olanlara “Eğitim Belgesi” düzenlendi.

 

İki gün, dört oturum halinde gerçekleştirilen “Eczane İşlemleri Eğitimi” ve “Temel Eczane Denetimi Eğitimi”nde toplam 810 il sağlık müdürlüğü personelinin eğitim alması sağlandı.

 

Galeri