20.06.2023
turkfarmakopesi-titck-gov-tr-genel-ag-ortami-acildi-20062023102630


10 Ekim 1993 tarih ve 21724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme’nin 1 inci maddesinin (b) bendi, 02 Kasım 2011 tarih ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 27(2)-ç maddesi ve 15/07/2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 36. Bölümü 508 inci maddesi kapsamında; Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Türk Farmakopesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Teknolojik gelişmelerin hızla devam etmesi bilgiye ulaşma yolarını da kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Sağlık alanında yer alan tüm bileşenlerin Türk Farmakopesi’ne erişiminin kolaylaştırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla sürdürülen çalışmalarda planlanan aşamalar tamamlanmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı ile Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından birlikte yürütülen çalışmalarla “turkfarmakopesi.titck.gov.tr” genel ağ ortamı oluşturulmuştur.

Türk Farmakopesi genel ağ ortamına üyelik sistemi için çalışmalarımız devam etmektedir. Üyelik sistemi çalışması tamamlandığında Türk Farmakopesi’ne çevrim içi olarak erişim sağlanabilecektir. Bu ortamda aynı zamanda, Türk Farmakope Dergisi çalışmaları ile Türk Farmakopesi ve diğer farmakopeler ile ilgili gelişme ve çalışmalar takip edilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galeri