KALİTE KOORDİNATÖRÜ

Emine TAHHAN

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALİTE TEMSİLCİSİ

Uzm. Ecz. Bahar TEKE

EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALİTE TEMSİLCİSİ

Kaan AYHAN

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ, STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI, DESTEK HİZMETLERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALİTE TEMSİLCİSİ

Neslihan ATALAY

İLAÇ VE ECZACILIK BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALİTE TEMSİLCİSİ

Dr. Ecz. Can BABACANOĞLU

TIBBİ CİHAZ VE KOZMETİK ÜRÜNLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KALİTE TEMSİLCİSİ

İrem DİNÇER


KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Kurumsal çalışma standartlarının oluşturulması, izlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla; ISO 9001, ISO 17025, ISO 27001 başta olmak üzere Kurumda yürütülen Kalite Yönetim Sistemi (KYS) faaliyetlerinin koordinasyondan sorumlu olan Kalite Koordinatörlüğünün görevleri;

 • Kalite politikası ve hedeflerini oluşturmak, yaygınlaştırmak, izlemek ve değerlendirmek
 • Kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan Kalite Yönetim Sistemlerini kurmak, uygulanmasını, geliştirilmesini ve sürekliliğini sağlamak.
 • Kurumda yürütülen entegre kalite sistemlerinin; Kurumun kalite yaklaşımı ve birbirleri ile uyumlu ve işlevsel olmasını sağlamak.
 • Kalite Yönetim sisteminin uygunluğunu güvence altına almak, güncelliğini, etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 • KYS kapsamında yürütülen belgelendirme faaliyetlerini, yürütmek ve koordine etmek.
 • Kurum iç tetkiklerini planlamak, Kurum Başkanının onayına sunmak, iç tetkikçileri yetiştirmek, iç tetkikin uygulanmasını sağlamak ve uygunsuzlukların takibini sağlayarak iyileştirmeye yönelik tedbirleri almak.
 • Kurum çalışanlarının, işbirliği yapılan ya da hizmet sunulan tüm tarafların memnuniyetini sağlamak üzere objektif değerlendirme mekanizmaları oluşturmak ve uygulamak.
 • Kurumsal veriler, riskler, fırsatlar ve uygunsuzlukları analiz ederek, Üst Yönetime karar alma sürecinde destekleyici bilgi sağlamak.
 • Kalite çalışmalarında görev alan personelin eğitim ve yetkinliğini izlemek ve geliştirmek için gerekli faaliyeti yürütmek.
 • Kurumsal kalite sisteminin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslararası proje, üyelik, eğitim ve seminerler düzenlemek, katılım sağlamak.
 • Kurum Başkanı tarafından verilen kalite yönetim sistemleri ile ilgili diğer görevleri yürütmek.