İlgili kılavuz ekte sunulmuştur.
Adı
Tarih
Doküman
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU İŞLEMLERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU, İTİRAZ VE YARGI YOLLARI HAKKINDA KILAVUZ
27.09.2022