14/03/2016 tarihli ve 2164350 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Uyuşturucu ve Psikotrop İlaçlara İlişkin Faturalar Hakkında 2016/5 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF