14/03/2016 tarihli ve 2164351 sayılı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; Yataklı Tedavi Kurumlarında Kontrole Tabi İlaçların Takibi Hakkında 2016/6 sayılı Genelge yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.

Önemle duyrulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF