Yurt Dışı İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu Ektedir.

Hastane İçin Toplu İlaç Temini Başvuru Dilekçesi

Ekler;

aşağıdaki şekildedir: 


Ek-1 Yurt Dışı İlaç Listesi
Ek-2 Yurt Dışı İlaç Kullanım Talep Formu
Ek-3 Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3A Albumine Bağlı Paklıtaksel Kullanımı İçin BHOF
Ek-3B Anakinra Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3C Zydelig(İdelalisib) İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu 

Ek-3D Erwınase Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu

Ek-3E Risdiplam İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu

Ek-4 Etkililik Ve Yan Etki Geri Bildirim Formu
Ek-5  Yurt Dışından İlaç Temini Sırasında Yurt Dışı İlaç Tedarikçileri Tarafından Uyulması Gereken Kurallar

Ek-6 Anakinra Etkin Maddesi İçeren İlaçlar İçin Güvenlik İzlem formu
 

Daha Önce yürürlükte olan kılavuzlar
18.07.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
19.12.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
31.07.2015 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzunda değişiklik yapılmasına dair kılavuz ve Ekleri için tıklayınız
29.03.2017 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu için tıklayınız 

09/08/ 2021 tarihliYurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu için  tıklayınız  

25/09/2020 tarihli EK-7 için tıklayınız 

Adı
Tarih
Doküman
YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU.pdf
23.10.2021
PDF
EK-5.pdf
23.10.2021
PDF