Yurt Dışı İlaç Temini ve Kullanımı Kılavuzu Ektedir.

Hastane İçin Toplu İlaç Temini Başvuru Dilekçesi

Ekler;
Ek-1 Yurt Dışı İlaç Listesi
Ek-2 Yurt Dışı İlaç Kullanım Talep Formu
Ek-3 Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3A PNH Hastalarında Eculızumab Kullanımı İçin BHOF
Ek-3B aHUS Hastalarında Eculızumab Kullanımı İçin BHOF
Ek-3C Albumine Bağlı Paklıtaksel Kullanımı İçin BHOF
Ek-3Ç Natalizumab Tedavi Başlangıcı İçin Hasta Bilgilendirme Ve Onam Formu
Ek-3D Natalizumab Bilgilendirme Ve Onam Formu (24_Aydan_36_Aya_Kadar)
Ek-3E Anakinra Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu
Ek-3F Zydelig(İdelalisib) İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu 

Ek-3G Erwınase Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu

Ek-3H Risdiplam İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu

Ek-4 Etkililik Ve Yan Etki Geri Bildirim Formu
Ek-5 PNH Hastalarında Eculizumab Asi Sertifikas
Ek-6 aHUS Hastalarında Eculizumab Asi Sertifikası
Ek-7  ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş., TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ VE/VEYA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BÜNYESİNDEKİ İBN-İ SİNA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ TARAFINDAN YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Ek-8 Yurt Dışından İlaç Temin Edebilecek Tedarikçiler
Ek-9 Anakinra Etkin Maddesi İçeren İlaçlar İçin Güvenlik İzlem Formu

Daha Önce yürürlükte olan kılavuzlar
18.07.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
19.12.2014 tarihli Yurt Dışından İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri için tıklayınız
31.07.2015 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzunda değişiklik yapılmasına dair kılavuz ve Ekleri için tıklayınız
29.03.2017 tarihli Yurt Dışı İlaç Temini Ve Kullanımı Kılavuzu için tıklayınız

Adı
Tarih
Doküman
EK-7
25.09.2020
PDF
YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU
09.08.2021
PDF