12.11.2019 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’na başvuru yapılırken https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/ilac/klinik-arastirmalar adresinde yer alan formların ve üst yazı örneklerinin kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu formlardan “Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu” güncellenmiş olup 19 Kasım 2019 tarihi itibari ile yapılacak başvurularda güncel başvuru formunun kullanılması gerekmektedir. 

19 Kasım 2019 tarihinden önce yapılacak klinik araştırmalarda kullanılacak araştırma ürünlerinin ithalat başvurularında ise, üst yazıda ithalatı planlanan araştırma ürününün kandan elde edilen ürün olup olmadığına dair açıklama yapılması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı