01.12.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz web sitesi https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/kozmetik/kozmetik-mevzuati linkinde yer alan bazı kılavuzlar güncellenmiştir, bazı kılavuzlar da iptal edilmiştir. Kılavuzlarda yapılan değişiklikler aşağıda listelenmiş olup yukarıda belirtilen linkte yer alan dokümanların takip edilmesi firmaların sorumluluğundadır.

 

İptal Olan Kılavuzlar Listesi:

1.       Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etki ve Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Kuruma Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

2.       Nihai Kullanıcı ve Sağlık Mesleği Mensubu Tarafından Üreticiye Yapılacak Kozmetik Ürün İstenmeyen Etki/Ciddi İstenmeyen Etki Bildirimlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

3.       Üretici Tarafından Ciddi İstenmeyen Etkinin (CİE) Kuruma Bildirilmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

4.       Üç Yaş Altı Çocuklara Yönelik Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Kriterlerine İlişkin Kılavuz

5.       Güneş Koruyucu Kozmetik Ürünlere İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

6.       Güneş Ürünlerinin Suya Dayanıklılıklarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz

7.       Kozmetik Ürünler Üzerinde Yapılan Hayvan Deneylerine Alternatif Test Metotlarına İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

8.       Kozmetik Ürünlerin Mikrobiyolojik Kontrolüne İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0

9.       Kozmetik Ürünlerde Ağır Metal Safsızlıklarına İlişkin Kılavuz 

10.   Ten Renk Tipinin Kolorimetrik Olarak Tayini ve UV Maruziyeti Olmaksızın Minimal Eritem Dozun (MED) Tahmin Edilmesine Yönelik Kılavuz

11.   Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkisel Ham Madde ve Bileşenler İçin Kalite ve Kontrol Parametreleri Kılavuzu

12.   Kozmetik Ürünlerde Parfüm Bileşiklerine Dair Ürün Bilgi Dosyasında Yer Alması Gereken Bilgilere İlişkin Kılavuz

13.   Kozmetik Ürünlerde Numune Alma Ve Analiz İşlemleri Hakkında Kılavuz

14.   Kozmetik Ürün veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz

 

Güncellenen Kılavuzlar Listesi:

1.       Kozmetik Ürün Bilgi Dosyasının İçermesi Gerekenlere İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0

2.       Kozmetik Ürünlerin Analizlerine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0

3.       Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 4.0

4.       Kozmetik Ürün Üreticisi, Tüketicisi, Hizmet Sunulan Müessese ve Profesyonel Ürünleri Uygulayan Profesyonel Kişiler İçin Bilgilendirme Kılavuzu Sürüm 1.0

 

Yeni Kılavuz:

1.       Kozmetik Ürünlerin İstenmeyen Etkilerinin/Ciddi İstenmeyen Etkilerinin Bildirimine İlişkin Kılavuz Sürüm 1.0